Pracownia Badania Związków Lotnych i Aktywnych Sensorycznie

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

Food Volatilomics and Sensomics Group

Faculty of Food Science and Nutrition

Poznań University of Life Sciences (PULS)

 

Invites to take part in a conference

Challenges in food flavour and volatile compounds analysis

September 22-23, 2022

(2nd Circular)

 

We would like to invite all interested in various aspects of analysis of volatile and flavour compounds to take part in this two day event. The “Challenges…” is organized for a fourth time, last being organized in 2019. The conference is addressed to all academia scientists, young and experienced, R&D researchers, PhD students interested in the latest developments in techniques to investigate the phenomenon of volatile and flavour compounds in food. 

As in previous editions renowned scientists will join us for plenary/keynote lectures including Janusz Pawliszyn (Univ. Waterloo), Chiara Cordero (Univ. Torino), Catrenius de Jong (WUR, Wageningen), Vicente Fereira (Univ Zaragosa), Veronica Mall (TUM Munich). 

The main topics of the conference are:

  • Sample preparation methods for volatiles analysis,
  • Volatilomics for authenticity, process monitoring,
  • Sensomics (key odorants analysis),
  • Developments in chromatography for volatile and flavour compounds analysis, especially hyphenated techniques, GC×GC-ToFMS and others
  • Non-chromatographic approaches in volatiles analysis (in-vivo testing, SYFT, electronic noses),
  • Volatile and flavour compounds non-volatile precursors analysis

Conference venue

Kolegium Rungego, ul. Wojska Polskiego 52, 60-627 Poznań

Important dates and information:

  • Registration for the conference July 20th 
  • Submission of abstracts (oral/poster) July 20th 
  • Decision on acceptance of presentations July 30th 

Payment July 30th

 

Files:

Registration form

Abstract template for Authors

Główne obszary badań, które realizowane są w Pracowni koncentrują się wokół związków lotnych i zapachowych żywności. Zagadnienia te przewijały się w profilu badawczym pracowni (wcześniej zakładu) od momentu jego powstania (jeszcze jako Zakładu Koncentratów Spożywczych). Od początku działania duży nacisk kładziono na rolę analizy instrumentalnej w analityce związków lotnych i lipidów żywności – od początku lat 70-tych w zakładzie istnieje pracownia chromatografii gazowej sukcesywnie rozwijana. W obecnym kształcie jest to jedna z najlepiej wyposażonych pracowni chromatografii gazowej i spektrometrii mas w obszarze badań żywności. W jej wyposażeniu znalazły się niejednokrotnie pierwsze rozwiązania analityczne w kraju takie jak elektroniczne nosy czy kompletna dwuwymiarowa chromatografia gazowa. Prowadzone badania z obszaru związków lotnych i zapachowych żywności obejmują takie zagadnienia jak:

(więcej…)

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu powstał w roku 1962 jako (wtedy) Wydział Technologii Rolno-Spożywczej. W strukturze Wydziału w chwili jego powstania były Katedry: Technologii Rolnej, Technologii Mięsa, Technologii Zbóż, Technologii Owoców i Warzyw. Włączono też wtedy do struktury Wydziału Katedry Chemii Stosowanej, Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Spożywczego, oraz Katedry Fizyki i Matematyki.
Pracownia Koncentratów Spożywczych została powołana w 1967 roku jako jednostka organizacyjna Katedry Technologii Rolnej. Jej kierownikiem został doc. dr hab. Edward Kamiński. Pracownia została przekształcona w Zakład Koncentratów Spożywczych w momencie powołania na Wydziale Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego (1970). W strukturze tego Instytutu Zakład (obecnie jako pracownia) funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W latach 1997-2014 kierownikiem Zakładu był prof. dr hab. Erwin Wąsowicz, a od roku 2014 do reorganizacji Wydziału w roku 2020 – prof. dr hab. Henryk Jeleń. W roku 2014 została także zmieniona nazwa zakładu na Zakład Chemii Żywności i Analizy Instrumentalnej, która odzwierciedlała zarówno profil zajęć dydaktycznych prowadzonych przez Zakład oraz charakter prowadzonych badań. W związku z reorganizacją Wydziału od roku 2020 Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego funkcjonuje jako Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, a rolę zakładów przejęły pracownie.
Badania prowadzone w Zakładzie od początku jego powstania związane były z oceną jakości żywności za pomocą metod instrumentalnych, przede wszystkim chromatograficznych i głównie dotyczyły związków lotnych żywności w różnych aspektach oraz lipidów. Obecnie po reorganizacji pracownia zajmuje się głównie związkami lotnymi i zapachowymi żywności, oraz związkami powiązanymi z metabolitami lotnymi i związkami sensorycznie aktywnymi (m. in. aminokwasy, cukry, lipidy, związki fenolowe)

(więcej…)