Pracownia Badania Związków Lotnych i Aktywnych Sensorycznie

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

prof. dr hab. inż.

Pokój: 12
Telefon: 004861-8487273
e-mail: henrykj@up.poznan.pl
ORCID
Research Gate
godziny dyżurów: poniedziałki 12.30 – 15.30

Stanowisko: prof. zw. Kierownik Zakładu

Wykształcenie:
1988 – mgr inż. Wydział Technologii Żywności, Akademia Rolnicza w Poznaniu
1996 – dr inż. jw.
2002 – dr hab. nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia
2007 – tytuł prof. nauk rolniczych

Zainteresowania naukowe:

Początkowo drugorzędowe metabolity grzybów, głównie Fusarium, Penicillium, Aspergillus. Powiązanie metabolizmu związków lotnych i biosyntezy mikotoksyn. Obecnie głównie chemia żywności, tworzenie, chemia i analityka związków lotnych i zapachowych w żywności, szczególnie: i) rozwój metod ekstrakcji, identyfikacji i kwantyfikacji związków lotnych i zapachowych żywności, ii) wykorzystanie metod profilowania i elektronicznych nosów do różnicowania produktów, wykrywania zafałszowań i monitorowania procesów technologicznych, iii) metody sprzężone w analityce żywności.

Staże, kursy i szkolenia:

1994/1995 – University of Minnesota, St. Paul, MN, prof. Chester Mirocha, 12 m-cy
2004 – North Dacota State Univeristy, Fargo, ND, prof. Suranjan Panigrahi, 3 m-ce
Krótkoterminowe staże i szkolenia: Instytut Pasteura, Paryż; Danish Technical University (DTU) Lyngby, ERC, Ispra; ICT, Praga; Agilent Technologies, Waldbronn

Członkostwo w organizacjach:

Członek korespondent PAN (od 2016)
członek Komitetu Nauk o Żywności PAN (od 2009)
członek Komisji Analizy Chromatograficznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN (od 2003)
członek (od 1995)
prezes (2003 – 2006) Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Oddział Wielkopolski
członek Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego (ACS) (od 2001).

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Chemia żywności – wykłady
 • Techniki separacyjne i łączone – wykłady
 • Zaawansowane metody oceny jakości żywności – wykłady
 • Food Chemistry – wykłady
 • Flavor chemistry and biochemistry – wykłady
 • Chromatography and hyphenated techniques in food analysis – wykłady

Najważniejsze publikacje:

 1. Gracka A., Jeleń H. Majcher M. A. Kaczmarek, A. Sigier. Flavoromics approach in monitoring changes in volatile compounds of virgin rapeseed oil caused by seed roasting. Journal of Chromatography A. 1428, (2016), 292 – 304.
 2. Dziadas M., Jeleń H.H. Comparison of enzymatic and acid hydrolysis of bound flavor compounds in model system and grapes. Food Chemistry. 190, (2016), 412-418.
 3. Jeleń H., Dziadas M., Majcher M. Different headspace solid phase microextraction – gas chromatography/mass spectrometry approaches to haloanisoles analysis in wine. Journal of Chromatography A 1313, (2013), 185-193.
 4. Henryk Jeleń (Red.) Food Flavors. Chemical, sensory and technological properties. CRC Press Taylor & Francis Group. 2012 ISBN-13:978-1-4398-1492-5. 487 stron.
 5. Jeleń H., Ziółkowska A., Kaczmarek A. Identification of the botanical origin of raw spirits produced from rye, potato and corn based on volatile compounds analysis using SPME-MS method. Journal of Agricultural and Food Chemistry 58, (2010), 12585-12591
 6. Majcher M., Jeleń H.H. Identification of potent odorants formed during preparation of extruded potato snacks”. Journal of Agricultural and Food Chemistry 53, (2005), 6432-6437
 7. Jeleń H. H., M. Majcher, R. Zawirska-Wojtasiak, M. Wiewiórowska, E. Wąsowicz Determination of geosmin, 2-methylisoborneol, and a musty-earthy odor in wheat grain by SPME-GC-MS, profiling volatiles and sensory analysis” Journal of Agricultural and Food Chemistry 51, (2003), 7079-7085
 8. Jeleń H. H. Volatile sesquiterpene hydrocarbons characteristic for Penicillium roqueforti strains producing PR toxin” .Journal of Agricultural and Food Chemistry 50, (2002) , 6569-6574.
 9. Jeleń H., Obuchowska M., Zawirska-Wojtasiak R., Wąsowicz E. Headspace solid phase microextraction use for the characterization of volatile compounds in vegetable oils of different sensory quality”. Journal of Agricultural and Food Chemistry 48, (2000), 2360-2367.
 10. Jeleń H., C. J. Mirocha, E. Wąsowicz, E. Kamiński. Production of volatile sesquiterpenes by Fusarium sambucinum strains with different abilities to synthesize trichothecenes.” Applied and Environmental Microbiology 61, (1995), 3815-3820