Pracownia Badania Związków Lotnych i Aktywnych Sensorycznie

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

Międzyuczelniane (UP/UAM) studia interdyscyplinarne II stopnia

Kto?

Magisterskie studia międzyobszarowe II stopnia Analityka żywności powstały z inicjatywy Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Wydziału Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajęcia prowadzone są przez pracowników tych wydziałów i odbywają się na obu uczelniach.

Dla kogo?

Dla wszystkich, którzy chcą połączyć rzetelną wiedzę analityczną ze znajomością technologii żywności, specyfiką przemysłu i kontroli jakości żywności. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków: inżynierskich, takich jak: technologia żywności i żywienia, inżynieria chemiczna, towaroznawstwo oraz inne kierunki pokrewne (studia trwają 3 semestry)  kierunków uniwersyteckich, takich jak chemia i kierunki pokrewne (studia trwają 4 semestry) Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia dwóch uczelni i tytuł magistra inżyniera

Dlaczego?

Studenci Analityki żywności:

  • Połączenie nauk ścisłych z życiem codziennym
  • Nauka o czymś konkretnym
  • To innowacyjny kierunek
  • Kontrola jakości żywności jest i będzie tematem badań
  • Wymagania odnośnie jakości są stale podnoszone i niezbędna jest kontrola
  • Wraz z tytułem magistra inżyniera otrzymam dyplom ukończenia dwóch Uniwersytetów

Jak?

Studia prowadzone są w systemie 3-semestralnym dla absolwentów kierunków inżynierskich oraz 4 semestralnym dla absolwentów Uniwersytetów (którzy zaczynają o semestr wcześniej). Zajęcia odbywają się na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu oraz na Wydziale Chemii UAM (kampus Morasko). Orientacyjna liczba miejsc dla kierunku – 40 osób (20 w cyklu 4 semestralnym (rejestracja UAM) i 20 w cyklu 3 semestralnym (rejestracja UP)). Zajęcia w ramach 3 semestrów prowadzone są dla wszystkich studentów razem.

Kiedy?

Nabór na studia dla absolwentów studiów I stopnia kończących się tytułem inżyniera – dokładny deadline styczeń 2016 – prowadzony jest przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.  O kolejności przyjęcia na studia decydować będzie wynik rozmowy kwalifikacyjnej weryfikującej efekty kształcenia uzyskane przez kandydatów na studiach I stopnia, z zakresu podstaw chemii ogólnej, organicznej i żywności.