Pracownia Badania Związków Lotnych i Aktywnych Sensorycznie

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

Pracownia chromatograficzna

Głównym narzędziem badania związków lotnych i sensorycznie aktywnych są techniki chromatograficzne. Pracownia (budynek WnoŻiŻ, sale 13.2, 14, 15) wyposażona jest w następujący sprzęt chromatograficzny:

 • Zestaw GC/QQQ-MS: Agilent Technologies 7890A/7000B wyposażony w autosampler Gerstel MPS-2 z opcjami do termicznej desorpcji, headspace, SPME, SBSE,
 • Zestaw do kompletnej dwuwymiarowej chromatografii gazowej ze spektrometrem czasu przelotu (GCxGC-TOF- MS): Leco Pegasus 4D wyposażony w autosampler CTC z opcją SPME,
 • Chromatograf gazowy sprzężone z kwadrupolowym spektrometrem mas: Agilent Technologies 7890/5975C z zestawem do ekstrakcji próżniowej (VASE) Entech oraz autosamplerem CTC wykorzystującym technikę ITEX
 • Chromatograf gazowy Trace 2000 sprzężony ze spektrometrem masowym typu pułapki jonowej Finnigan Polaris GCQ (EI, MS/MS)
 • Chromatograf gazowy Agilent Technologies 7890 z autosamplerem headspace (HP7697A)
 • Chromatografy gazowe HP 6890  z detektorami FID i ECD
 • Chromatografy gazowe HP5890 II  oraz HP6890 wyposażone w detektor FID i port olfaktometryczny
 • Elektroniczny nos Fox 4000 (Alpha MOS)
 • Chromatograf cieczowy Agilent Technologies 1100 (z detektorem DAD i RID)
 • Chromatograf FCPC Kromaton z detektorem DAD
 • Zestaw do chromatografii fleszowej Agilent 971-FP z kolektorem frakcji i detektorem UV-VIS
 • Zestaw do chromatografii fleszowej Buchi